معاشرت رسمی | بلاگ

معاشرت رسمی

تعرفه تبلیغات در سایت

                            

    
    

ترتیب کننده: عبدالمتین      "مطیع"

        

سال تحصیلی: 1395

    
    

فهرست مطالب

عناوین.........................................................................................................................................صفحه

مقدمه................................................................................................................................................1

اول لباس: 3

دوم- تشریفات میدان هوایی.. 4

سوم: هوتل: 4

چهارم-صرف طعام: 5

پنجم- مذاکرات،ملاقات،کنفرانس و سیمینار. 6

ششم – وقت شناسی: 7

هفتم- صورت مجلس و گزارش: 7

هشتم – عکاسی: 7

نهم – تعاطی تحایف و کارت وظیفه: 8

دهم – گردش و سیاست: 8

یازدهم – مریضی: 8

دوازدهم – معومات و اسناد: 8

سیزدهم – سلوک و برخورد: 8

نتیجه. 9

 

 

 

مقدمه

ماموریکه به یک سفر خارجی میپردازد در حقیقت امر مسؤولیت اجرای یک ماموریت رسمی مهم را داشته و در طول سفر ظواهر، سلوک و رفتار او ممثل فرهنگ و آداب کشورش میباشد. روش معمول بخاطر رعایت این سلوک در کشور ها این بوده که هر اداره یا نهاد در این راستا اصول سلوکی خاصی را در معرض استفاده منسوبین خویش قرار میدهند همچنین از جانب مؤلفین خصوصی کتب متعداد برای استفاده کننده گان عرضه میگردد. دراصول معاشرتبه معنی آمیختن ،با هم زیستن ،با هم گفتن و شنیدن و با هم دوستی و الفت داشتن است. آدم ها برای اینكه منظور شان را بهتر به هم برساند و راحت تر با هم زندگی كنند،آداب و رسومی را به وجود آوردند. بعضی از این آداب و رسوم برای نشان دادن دوستی و احترام و بعضی از آن ها برای به هم نزدیك شدن و یا درست زندگی كردن است.آدم ها به همنشینی و هم صحبتی نیاز دارند و هر كسی دوست دارد كه در نظر دیگران خوب جلوه كند. دو صفت خوش گویی و خوش رویی از مهم ترین صفاتی است كه به خصوص در برخورد های اول باعث نزدیك شدن دیگران به ما می شود.

معاشرات رسمی Official Etiquette

معاشرت Etiquette رسمی بخش از فرهنگ یک کشور بوده که قرار ذیل تعریف گردیده است:

معاشرت عبارت است از قواعد رسمی برخورد درست مو مودبانه سلوک در جامعه و در بین اعضای رسمی مسلک خاص، وظیفه خاص ماموریت خاص.

با در نظرداشت نکات فوق لازم دیده شد غرض استفاده آنعده از اعضای محترم ولسی جرگه و مامورین ریاست عمومی دارالانشاء که به سفر خارجی میپردازند بخش از این معاشرت که شامل برخورد درست مودبانه سلوک در جامعه و در بین اعضای رسمی مسلک خاص، وظیفه خاص ماموریت خاص است  به شرح ذیل پرداخته شده.

لباس های که در مناسبت های رسمی پوشیده می شود قرار ذیل است:

  1. لباس عادی: پطلون، جمپر(جین، تکه، بخمل، جیر و غیره) کرتی بوت پیراهن مطابق ذوق در لباس ملی به هر رنگ برای خانم ها نیز به عین ترتیب سفارش میگردد.
  2. لباس نیمه رسمی: پطلون و کرتی دو تکه یا سوت به هر رنگ مطابق ذوق با پیراهن یخن قاق و نکتائی و بوت، برای خانم ها نیز عین قعده تجویز میگردد. در لباس ملی به هر رنگ اما با کرتی یا واسکت
  3. لباس رسمی: پیراهن یخن قاق سفید، نخودی، لیموئی و آبی، نکتائی، دریشی سوت با رنگ های تاریک و یا روشن (بخمل و جیرنه باشد) بوت سیاه یا نصواری در مطابقت با سوت، رنگ جراب مطابق رنگ بوت و رنگ سوت استعمال جاکت با کرتی تجویز نمی گردد خانم ها با رعایت این ترتیب بهتر است از جاکت دامن یا جاکت پطلون استفاده نمایند.
  4. لباس سموکینگ: پیراهن یخن قاق سفید، نکتائی رنگ روشن متناسب با سوت، دریشی سوت صرف با رنگ سیاه یا سرمه، بوت سیاه یا نصواری (نصواری یا سوت سیاه) رنگ جراب مطابق رنگ بوت و رنگ سوت استعمال جاکت با کرتی تجویز نمی گردد خانم ها نیز با رعایت این ترتیب از جاکت دامن جاکت پطلون استفاده می نمایند. لباس ملی پیراهن و تنبان سفید، کرتی یا واسکت سیاه یا سرمه
  5. لباس مکمل تشریفاتی فراگ و بانژور: این لباس در ضیافت های که رؤسای جمهور و شاهان اشتراک می نمایند و یا در عالی ترین مناسبت های ملی و دولتی پوشیده میشود در این لباس مدال و نشان های دولتی نیز استعمال میگردد.

ضمایم لباس مذکور در سفر های رسمی قرار ذیل میباشد: زیرپوشی (نیکر)، زیرپیراهنی، جراب نخی یا پشمی (استعمال جراب نیلونی تجویز نمی گردد) و پیراهن یخن قاق به تعداد هر روز برنامه یک یک صوب در نظرگرفته میشود.

در صورت استعمال پیراهن و تنبان برای هر روز برنامه یک – یک صوب

مسافرین باید دو ساعت قبل از چک- اپ میدان حاضر باشند، مامورین رسمی از دو نوع پاسپورت سیاسی و خدمت استفاده مینمایند پاسپورت سیاسی مطابق کنوانسیون ویانا برای مناسبات دیپلوماتیک (سال 1963 مصئونیت ها و معافیت های خاصی را دارد ولی در این اواخر که تهدیدات بین المللی تروریستی جهان را معروض به خطر ساخته است در اکثر میدان های هوایی بین المللی به این معافیت ها کمتر توجه میگردد.

حاملین پاسپورت سیاسی میدان هوایی بین المللی کابل از لونژ (وی ای پی) استفاده مینمایند در سایر میدان های بین المللی خدمات (وی ای پی) در مقابل پرداخت پولی در معرض استفاده قرارداده میشود.

مامورین دولت بالخاصه مامورین عالیرتبه در سفرهای خارجی در صورتیکه از پروازهای

 (Connection flight) استفاده مینمایند بایست از لباس نیمه رسمی استفاده نمایند اما اگر پرواز رأساً بوده و در میدان هوایی اشخاص عالیرتبه برای پذیرایی حاضر میباشند بهتر است از لباس رسمی استفاده شود.

برای سفر از دو بکس سفری (Suit case) و بکس داخل طیاره (boarding size case) استفاده گردد به خاطر حفظ ما تقدم به خاطر مفقودی یا دیر رسید بکس بهتر است لباس های ضروری به دو قسمت در بکس های مذکور جابجا گردد اشخاص برنده از قبیل قیچی چاقو سویس سایز ناخنگیر ماشین ریش و سایر اشیای مماثل در

(Suit case) که در تحت بورد طیاره میرود جابجا شود بعد از چک (tag number) باید در جلد پاسپورت نصب گردیده و (boarding pass) اخذ گردیده برویت سیت دروازه پرواز با خود و در حافظه چک گردد.

حین وردود به کشور میزبان حسب احوال تشریفاتی هیئت یا هر نفر به جانب مقابل توسط مسؤل تشریفات یا رئیس هیئت معرفی میشوند. در صورتیکه جانب مقابل شخص پائین رتبه باشد صرف ئیس هیئت معرفی میگردد.

حین مواصلت به میز معلومات هوتل کلید هوتل با نمبر اطاق اخذ شده اگر کلید الکترونیکی باشد در یک جیب معین یا بکس جیبی گذاشته شود و اگر فلزی باشد حین خروج از هوتل به میز معلومات تسلیم داده میشود.

حین ورود به اطاق بکس ها تخلیه شده کلیه لباس در الماری لباس در کوت بند ها آویزان شده نیکر، زیر پیراهنی، جراب و دستمعال در روک الماری لباس گذاشته میشود. وسایل آرایش عطر، ماشین ریش، برس دندان، کریم دندان، برس موی و سایر این گونه اشیا در میز مخصوص تشناب به سلیقه خاص چیده میشود در هر تشناب دو گیلاس گذاشته شده بخاطر امساک در مصرف آب که در هر کشور غرض حفظ محیط زیست به یک اصل مبدل شده است برس و کریم دندان در یک گیلاس و ماشین ریش در گیلاس دیگر گذاشته میشود و حین استعمال آنها صرف در گیلاس های مذکور آب گرفته شده و از آب شیردهن استفاده نمیشود هر صبح و شام باید در تشناب و اطاق سپری مخصوص خوشبوئی استعمال گردد.

هر صبح باید شاور گرفته شود قبل از شاور یک روی پاک که معمولاً در کناره تب انداخته شده به در صحن تشناب متصل تب هموار شده تا از نشر آب در صحن تشناب جلوگیری شود به یاد داشته باشید که تر شدن صحن تشناب بعد از غسل نزد اداره هوتل عمل پسندیده نمی باشد پس از خشک کردن بدن توسط قدیفه یا جان پاک مطابق فورموله معمول در هوتل ها اگر حان پاک به همان گونه که آویزان بود گذاشته بود این معنی دارد که برای تبدیل جان پاک ضرورت نیست من فردا از این استفاده میکنم و اگر بالای کناره تب یا کوت بند تشناب بصورت غیر منظم آویزان میگردد این معنی دارد که این دستمال ها و جان پاک ها را برایم فردا تبدیل نمایند.

استعمال خوشبو کننده زیر بغل که در محیط معمولاً بنام (مم) است یک امر خیلی ضروری و اجتناب ناپذیر است همچنین استعمال عطر نیز حتمی میباشد، سعی گردد از ماده خوشبوئی زیربغل صابونی استفاده شود همچنین استعمال هر عطر پسندیده نبوده بلکه عطر از نظر کیمیاوی با بدن سازگاری داشته باشد (نوع عرق، خشک بودن و مرطوب بودن جلد و غیره) پس از برخاستن از بستر، بستره باید منظم گردد.

صرف نان در هوتل و دعوت های رسمی و غیر رسمی به شکل ذیل میباشد:

  1. سیلف سرویس(self service): در سیلف سرویس نخست کرتی بالای متکای چوکی انداخته شده سپس به میز غذا مراجعه میشود، در گرفتن غذا تمام کورس ها مدنظر گرفته شده در کورس اول شوربا (سوپ) گرفته شده، در کورس دوم سلاد، در کورس سوم اغذیه اشتها آور، در کورس چهارم غذای اصلی، در کورس پنجم میوه یا دیزرت(desert ) شیرینی باب صرف میگردد. غذای هر کورس باید جداگانه در بشقاب گرفته شده و از پرساختن یکدفعه بشقاب جداً اختراز شود. حین صرف طعام بلند شدن صدای قاشق وپنجه وبشقاب یک عمل نهایت زشت است، قاشق پنجه و کارد که در سه طرف بشقاب چیده شده از خارج به داخل طور منظم استعمال میگردد، قبل از گرفتن غذا دستمال بروی زانوها هموار میگردد، قاشق صرف برای نوشیدن شوربا(سوپ) است که باید از لبه بغلی قاشق  طوریکه  دهن صدا ندهد استعمال گردد، سایر غذا با پنجه و کارد صرف گردد به ترتیب که کارد در دست راست و پنجه در دست چپ گرفته شود. نان خشک در بشقاب کوچک بشکل پارچه سه ضلعی که در دست چپ بشقاب کلان است گذاشته میشود.
  2. بانکیت (banquette) در بانکیت ها معمولا مینوی غذا به مهمان تقدیم شده و طبق آن در کورس های جداگانه غذا سرویس میگردد در بانکیت های رسمی توست یا بیانیه از جانب میزبان ایراد میگردد که متقابلاً از جانب مهمان نیز بیانیه جوابیه ایراد گردیده سپس به صرف طعام آغاز میشود در چنین مهمانی ها سعی گردد از لذت طعام به میزبان یاد آوری شود. نوشابه های که سرویس میگردد باید یکدفعی نوشیده نه شده بلکه مرتب و به دفعات نوشیده شده و گارسون میداند که مهمان به نوشابه دیگر ضرورت دارد لذا بار دیگر گیلاس را پرمینماید . اگر میل به غذای مزید نه باشد کارد و پنجه در بشقاب یا بصورت علامه ضرب یا موازی گذاشته میشود.
  3. صبحانه در رستورانت هوتل صرف میگردد، که معمولاً بصورت سیلف سرویس (self service)  میباشد، غرض صرف صبحانه اگر روز رسمی و کاری باشد باید با لباس رسمی و اگر روز غیر رسمی باشد به لباس عادی داخل رستورانت باید شد.

در این نوع مناسبت ها لباس رسمی پوشیده شده حین ورود به محل مناسب تقدیم و تاخر سلسله مراتب رسمی در نظر گرفته شده حین مصافحه تکمه و سط کرتی و در کرتی دو تکمه،  تکمه فوقانی بسته شده و نخست رئیس هیئت به کرسی نشسته سپس بقیه هیئت در کرسی های خویش  قرار میگرند.

در ملاقات ها و مذاکرات صرف روسای جانبین صحبت مینمایند سایر اعضای صرف در موارد که مطلب به آنها راجع میگردد اجازه صحبت را دارند.

صحبت ها به ترتیب کورس ها صورت گرفته سعی شود که صحبت جانبین در هر کورس مساویانه باشد.

در کنفرانس، سخنرانی و توضیحات میزبان نگاه کردن به ساعت دستی، برآمدن غیر موجه از محل مناسبت، تبارز دادن  خستگی ویا به اشارات مستقیم یا غیر مستقیم تمایل نشان دادن به ختم برنامه دور از سلوک رسمی میباشد.

در هر سفر گروپ یک نفری بایست(Time keeper)یا مؤظف تنظیم وقت تعین گردیده، او مؤظف است تا صبح همه را بوقت معینه از خواب بیدار ساخته و به لابی (سالون تحتانی) هوتل به وقت معینه غرض جمع شدن رهنمائی نماید. تمام اعضای هیئت بایست تام در وقت معینه مطابق آجنداء در اوقات معینه در برنامه سهم بگیرند ناوقت برآمدن از اتاق، ناوقت اشتراک کردن در برنامه معرف ضعف شخصیت میباشد.

در سفر گروپی یکی از اعضای هیئت به حیث گزارشگر تعین شده و از ابتداء تا انتهای سفر کلیه رویداد های سفر و مجلس را در قید تحریر در آورده و در ختم سفر آنها را توحید مینماید، جریان رویداد های سفر و صورت مجلس در کتابچه سطر دارد تحریر شده گزارشگر بایست قلم های خودکار، توش و های لایت زرد و نارنجی و فایل ها را بخاطر نگهداشت بعضی اسناد باخود داشته باشد.

تمام عکس ها باید بصورت طبیعی و عادی گرفته شده حین گرفتن گروپ فوتوی یادگاری دکمه وسطی بسته شده حین اخذ موقع سلسله مراتب رسمی به ترتیب شخص اول یا اشخاص مهم در وسط فوتو قرار میگیرند، نگاه ها بصورت متناظر متوجه عدسیه کمره میباشد.

اگر هیئت عکاس رسمی را با خود میداشته باشد او بایست مکمل اسباب به شمول میموری ستیک بوده و عکاس ها عکس های خویش را مرتباً به لب تاب انتقال نمایند.

مامورین عالیرتبه در مناسبت های رسمی در موجودیت عکاس و فلمبردار اجازه عکاسی را ندارند.

کارت وظیفه به جانب مقابل با هردو دست طوریکه نوشته مندرجه کارت بطرف شخص مقابل باشد تقدیم گردد، تحایف بایست در کاغذ تحفه ملفوف یا در پاکت مخصوص تحفه باشد در صورت دریافت تحفه باید تحفه در محضر تحفه دهنده باز و از آن تشکر و تعریف بعمل آید.

اگر میزبان برنامه گردش و سیاحت را برای مهمانان در آجنداء رسمی خویش ترتیب مینماید اگر برنامه در روز رسمی و در جریان آجنداء باشد بهتر است لباس نیمه رسمی پوشیده شده و اگر گردش در روز رخصتی و یا بصورت روز مکمل باشد با لباس عادی و بوت های راحت صورت گیرد. در جریان گردش یا بازدید از موزیم و سائر اماکن باید به توضیحات رهنما به دقت و علاقمندی گوش داد ولو اگر محلات گردش به میل نباشد.

حین ابتلاء به امراض عارضی که در جریان سفر عاید میگردد در صورتیکه از قبل چنین تداوی ها شامل برنامه باشد عیب ندارد اما مراجعه به خاطر تداوی امراض مزمن صلاح نبوده از آن خود داری گردد.

هر شخص بایست راجع
به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان قبل از عزیمت معلومات کافی را حاصل نماید، اسناد که از جانب میزبان ارائه میشود تماماً به کشور آورده شده و به هیچ وجه به خاطر احتراز از وزن بگاژ در هوتل گذاشته نشود.

در هر سفر خصایص شخصی و سلوکی به گونه بهتر هویدا میگردد، گذشت و حوصله در برابر سلوک ناخواسته از جانب مقابل و همچنین تبارز سلوک که به جانب مقابل ناخواسته باشد همچنین خصلت آمیز رفتاری با دیگران، احترام متقابل، و احتراز از سلوک و کلمات که باعث رنجش و تخریش دیگران میگردد یکی از اصول مهم سفر میباشد.

در سفر بایست از قبل پول افغانی به پول خارجی غرض مصرف سفر تسعیر گردیده هر شخص پول را به قدر ضرورت در جیب خویش نگهداشته در رستورانت، تکسی و در غیره تادیات هر یک حساب خود را تادیه نماید.

افراد و اشخاص عادی و رسمی در همه جای دنیا،بنا بر فرهنگ، زبان ،محل زندگی و اعتقادات شان،آداب و قواعدی خود را دارند تا بتوانند با مسالمت، آرامش و مزین با سلوک نیک ومودبانه در كنار هم زندگی كنند. هر كس به هر اندازه که در رعایت این قواعد جدی تر و موفق تر باشد، به همان اندازه فرهنگ و دانش کشورش را بیشتر مورد تمجید و توجه دیگران قرار داده است. شاید بد نباشد در پایان هر روز،هر هفته یا هر ماه،یك جمع بندی از برخورد ها، ارتباطات و رفتارهایمان نسبت به دیگران داشته باشیم.مشکلات ، نارسائی ها ، نقاط ضعف و قوت آن را ببینیم و منصفانه در باره آن قضاوت كنیم. در پایان با رفع مشکلات و کمبودی ها و تقویت نكات مثبت به سلوک و آداب رفتاری واجتماعی خود و دیگران كمك نماییم.آداب معاشرت، قواعد زندگی مسالمت آمیز است و رعایت آنها،لازمه زندگی اجتماعی است.معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یكی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی انسانها است،كه در تكوین شخصیت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی، کشورها تاثیری انكار ناپذیر دارد.

 

با احترام

+ نوشته شده در  Sat 4 Feb 2017ساعت 12:12 PM&nbsp توسط Abdul mateen mati masoudkhil  | 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 17:32